Akcesoria kontrolowanej atmosfery

Zawór kompensacyjny

W wyniku zmian ciśnienia atmosferycznego a także zmian temperatury wewnątrz komory (np. podczas schładzania) powstają różnice ciśnień pomiędzy komorą a otoczeniem, które mogą spowodować całkowite zniszczenie jej konstrukcji. Zawór kompensacyjny (tzw. zawór bezpieczeństwa - syfon) jest urządzeniem zapobiegającym powstawaniu nadmiernych różnic ciśnień. Konstrukcja zaworu zapewnia zachowanie szczelności komory.

 

Zawór „wodny” - Syfon

 

Zawór „suchy”


Worek kompensacyjny

W wyniku zmian ciśnienia atmosferycznego, a także zmian temperatury wewnątrz komory (np. podczas schładzania), powstają różnice ciśnień pomiędzy komorą a jej otoczeniem. Worek kompensacyjny zmniejsza zmiany ciśnienia w komorze i w ten sposób ogranicza działanie zaworu kompensacyjnego, a więc wymianę gazów pomiędzy komorą a otoczeniem.


Produkty w ofercie

Zawór „wodny” - Syfon

Zawór „wodny” - Syfon

Worek kompensacyjny

Worek kompensacyjny

Zawór

Zawór "suchy"